Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.themeg.pl

Administratorem strony jest TheMeg.pl

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@themeg.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • • Administrator – TheMeg.pl
 • • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.themeg.pl
 • • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 • 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak komentarze czy kontakt mailowy.
 • 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularzy przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 • 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
 • 6. Dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • 7. Użytkownikowi przysługuje:
   • prawo dostępu do danych osobowych,
   • prawo do sprostowania danych osobowych,
   • prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona.

§ 3 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: • – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.

§ 4 Pliki cookies

 • 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, służące do tego programy lub odpowiednie narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:

 • • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk, oraz optymalizacji Strony. (zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika)
 • • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • • System komentowania Disqus – w celu obsługi komentarzy na blogu. Komentując na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co Administrator nie ma wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies.

§ 5 Logi serwera

 • 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Chcesz się ze mną skontaktować.
Napisz wiadomość na facebooku.

InstagramFacebook
© 2019 THE MEG Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka Prywatności